Na dvorku Husitské Bašty 

Mala ukázka malování 

Bílinský zámek

Mala ukázka malování 

Chatka pod Bořenem

Mala ukázka malování 

Sledujte na Facebook